prostokąt NAZWA PROJEKTU
prostokąt POWIERZCHNIA m2
od     do
prostokąt tel. 519 566 144 prostokąt tel. 519 566 144

JAK POWSTAJE PROJEKT BUDOWLANY?

JAK POWSTAJE PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU W NASZEJ PRACOWNI? – CZYLI SPOSÓB PRACY I WSPÓŁPRACA Z INWESTOREM


ETAP I – Spotkanie w pracowni

Pierwsze spotkanie jest jednym z ważniejszych elementów procesu tworzenia i poznania preferencji inwestycyjnych Inwestora. Na spotkaniu rozmawiamy o potrzebach i wymaganiach klienta, jego planach inwestycyjnych i upodobaniach estetycznych. Doradzamy jakie kroki Inwestor musi poczynić, aby jego zamierzenie inwestycyjne mogło skutecznie i bezproblemowo się urzeczywistnić. Preferujemy spotkanie w pracowni, z racji możliwości przedstawienia rozwiązań projektowych, materiałowych czy technologicznych. Jednak na specjalne życzenie Inwestora spotkanie może się odbyć również na działce, w Jego domu lub w siedzibie Jego firmy. Każdy Inwestor różni się od innych. Posiada charakterystyczną dla siebie osobowość, wrażliwość, potrzeby i priorytety. Szanujemy to i każdego Inwestora traktujemy indywidualnie.


ETAP II - Praca nad projektem

Każdy projekt i zlecenie różnią się od siebie, tak jak różni są Inwestorzy. Wspólne dyskusje, wymiana myśli i opinii pozwala na dostosowane projektu do indywidualnych wymagań i potrzeb Inwestora.

A. KONCEPCJA PROJEKTOWA

Kolejnym etapem współpracy jest precyzyjne dostosowanie zebranych na spotkaniu informacji (programu użytkowego) do narzuconych warunków zabudowy, analiza otoczenia działki i jej lokalizacji, analiza możliwości przyłączenia działki i obiektu do mediów zewnętrznych, analiza stron świata, widoków oraz pochylenia działki. Przy analizowaniu zebranych informacji powstaje wiele drobnych szkiców elewacji, rzutów, zagospodarowania działki, które prowadzą architekta do budowy odpowiedniej formy i funkcji budynku.


Rys. 1 Wybrane szkice budynku.


Rys. 2 Wybrane analizy terenowe działki.

W wyniku zebranych analiz i szkiców, powstaje pierwsza koncepcja obiektu prezentowana klientowi w postaci rzutów, przekroi i wstępnych wizualizacji. Projektując musimy brać pod uwagę nie tylko życzenia Inwestora. Projekt musi być także zgodny z zasadami wiedzy technicznej, z przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi, dostosowany do wymogów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pism i decyzji administracyjnych.


Rys. 3 Rzut funkcjonalny budynku - parter


Rys. 4 Makieta 3D

W miarę postępu prac projektowych, spotykamy się z Inwestorem, by podzielić się  z Nim efektami naszej twórczej pracy. Podczas takich spotkań, konsultacji i prezentacji, słuchamy, analizujemy, wymieniamy uwagi, uszczegóławiamy koncepcję, dyskutujemy, zastanawiamy się nad  najlepszymi rozwiązaniami pod względem estetycznym, funkcjonalnym, ergonomicznym, eksploatacyjnym i ekonomicznym. 


Rys. 5 Kolorystyka elewacji

Bierzemy pod uwagę każdą sugestię Inwestora. Jest to dla nas inspirujące, a w końcowym efekcie wspólnych prac projektowych, pozwoli stworzyć budynek  zgodny z wymaganiami i oczekiwaniami Inwestora.

Zależy nam na tworzeniu architektury jak najwyższej jakości, zarówno pod względem użytkowym jak i estetycznym. Projektowanie to nasza pasja. Jesteśmy otwarci na nowe rozwiązania. Do projektowania używamy najnowszych, licencjonowanych profesjonalnych programów komputerowych takich jak: AutoCAD oraz programu do modelowania 3D – SketchUp 8 i renderingów – V-Ray, Lumion.


Rys. 6 Wizualizacja

Etap koncepcyjny trwa do momentu, kiedy zarówno Inwestor jak i my jesteśmy w 100% zadowoleni z efektu naszej pracy, a powstałe w ten sposób założenia projektowe są satysfakcjonujące dla obu stron. Inwestor pisemnie akceptuje i zatwierdza koncepcję. Wtedy przystępujemy do następnego etapu projektu – projektu budowlanego.

B. PROJEKT BUDOWLANY

Po zaakceptowaniu przez Inwestora koncepcji projektowej następuje wykonanie projektu budowlanego. Uszczegóławiamy i wymiarujemy wcześniej opracowane rozwiązania projektowe. Opracowujemy projekt zagospodarowania terenu lub działki, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny oraz kompletujemy niezbędne, wymagane przepisami opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty. J eśli jest to opracowanie wielobranżowe, trwają prace nad wykonaniem projektów technicznych poszczególnych branż: projekty konstrukcji, projekty instalacji sanitarnych i elektrycznych. Koordynujemy projekty branżowe, uzgadniamy projekty z rzeczoznawcami ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, higieniczno-sanitarnych i przeciwpożarowych, gdy jest to wymagane przepisami prawa budowlanego. Następnie drukujemy i składamy projekt budowlany w określonej pomiędzy stronami ilości egzemplarzy (minimum trzech kompletów składających się z projektu architektoniczno-budowlanego, projektu zagospodarowania terenu lub działki oraz dokumentów, a także minimum dwóch projektów technicznych). Inwestor samodzielnie, bądź też za naszym pośrednictwem, jeśli mamy stosowne pełnomocnictwa, składa projekt we właściwym urzędzie, by uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę.
Na życzenie Inwestora, na wspólnie ustalonych zasadach, przygotowujemy również animację dla projektu budynku lub zespołu budynków.


Rys. 7 Rzut budowlany - parter

C. FORMALNOŚCI ADMINISTRACYJNE, POZWOLENIE NA BUDOWĘ

Na życzenie Inwestora wykonujemy usługę pozyskiwania decyzji administracyjnych. W  imieniu Inwestora, po uzyskaniu od niego stosownych pełnomocnictw, występujemy  do instytucji i urzędów w celu uzyskania warunków technicznych, opinii, uzgodnień i decyzji  niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.


ETAP III - Realizacja inwestycji, kontakt z Inwestorem.

W chwili przystąpienia do realizacji obiektu, na życzenie Inwestora pomagamy w wyborze firm wykonawczych czy handlowych, analizując przedstawione Inwestorowi oferty i weryfikując je. Na prośbę Inwestora prowadzimy nadzór autorski, realizujemy projekty wnętrz, projekty zagospodarowania terenu i otoczenia, projekty ogrodzeń i ogrodów. Na zlecenie Inwestora podejmujemy się funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprawujemy nadzór od momentu zgłoszenia rozpoczęcia budowy do czasu uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Satysfakcja i zadowolenie Inwestora są dla nas najważniejsze, dlatego wzajemne zrozumienie oraz bardzo dobra komunikacja pomiędzy nami a Inwestorem jest elementem kluczowym podczas całego procesu budowlanego.

Zapoznaj się z REGULAMINEM oraz z informacjami: Poradnik inwestora, krok po kroku, poprowadzi Cię od zakupu działki do zamieszkania w nowym, wymarzonym domu. GOTOWY PROJEKT BUDYNKU ZAWIERA 3 (TRZY) EGZEMPLARZE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, W SKŁAD KTÓREJ WCHODZI:
  • projekt architektoniczno-budowlany branży architektonicznej wraz z oświadczeniem projektanta, kserokopią uprawnień budowlanych i zaświadczeniem o przynależności projektantów do Izby Architektów, szablonem informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i analizą ekonomiczną i ekologiczną przyjętych rozwiązań projektowych.
  • projekt techniczny w skład, którego wchodzi: projekt techniczny architektury, projekt techniczny konstrukcji, projekt techniczny instalacji sanitarnych (wodnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, a w niektórych gotowych projektach budynków również gazowej i/lub wentylacji mechanicznej, jeśli wymienione wcześniej instalacje wymagane są ze względu na funkcję obiektu), projekt techniczny instalacji elektrycznej, oświadczenia projektantów, kserokopie uprawnień budowlanych i zaświadczeń o przynależności projektantów do Izby Architektów lub Izby Inżynierów Budownictwa, i charakterystyka energetyczna budynku.
Każdy z powyżej wyszczególnionych projektów składa się z części opisowej oraz z części rysunkowej. Zakupując u nas dokumentację projektową budynku otrzymujesz od nas dodatkowy pakiet korzyści*:
  • Wsparcie techniczne, pomoc i gwarancję,
  • Darmową przesyłkę,
  • Pomoc w wyborze firmy budowlanej,
  • Organizowane przez Serwis Malachit Promocje,
  • Na życzenie, według indywidualnego zamówienia, wprowadzamy zmiany w projekcie,
  • Na życzenie wysyłamy bezpłatną zgodę na wprowadzenie zmian w projekcie.
Zamówienia projektów i innych towarów dostępnych na dzień składania zamówienia, są realizowane w terminie do 14 dni roboczych.
Termin realizacji zamówień indywidualnych, usług lub projektów "w przygotowaniu" lub w fazie koncepcji podajemy po uzgodnieniu szczegółów. Projekt na naszej stronie www. projektymalachit.pl możesz wybrać korzystając z wyszukiwarki projektów, przeglądając projekty na stronie, dzwoniąc do nas pod numer telefonu 519 566 144 lub odwiedzając nas osobiście. Projekt lub inny towar możesz zamówić* wypełniając formularz zamówienia dostępny na stronie internetowej www.projektymalachit.pl pod przyciskiem „zamów projekt” znajdującym się na podstronie wybranego projektu lub pod przyciskiem „zamówienie” znajdującym się w menu górnym strony lub też wysyłając zamówienie internetowo na adres e-mail: sklep@malachit.pl Gwarantujemy możliwość wymiany projektów i innych Towarów zakupionych w naszym serwisie nawet do 100 dni.* Każdy gotowy projekt przeznaczony do wielokrotnego zastosowania, może zostać zastosowany jako projekt budowlany, po dokonaniu jego adaptacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa budowlanego.
Zmiany możesz wykonać w każdym naszym projekcie!
Dla uproszczenia procedury związanej z prawami autorskimi, na życzenie wysyłamy bezpłatną zgodę na wprowadzenie zmian w naszym projekcie.
Możemy dla Ciebie wykonać zmiany w wybranym na naszej stronie projekcie!
Możemy wykonać dla Ciebie, na indywidualne zamówienie, adaptację zakupionego u nas projektu gotowego.

* Obowiązują warunki Regulaminu serwisu internetowego MALACHIT

AKTUALNOŚCI / NOWOŚCI

Na dziś kolejny nowy projekt domu jednorodzinnego! Dziś przedstawiamy wam projekt nowoczesnego piętrowego domu Crastinus I G2. Budynek posiada komfortową, przestronną i przeszkloną strefę dzienna, z częściowo zadaszonym tarasem. Na piętrze wygospodarowana została strefa nocna składająca się z trzech pokojów. Jeśli lubicie bardziej współczesną architekturę, ten projekt z pewnością przypadnie Wam do gustu!


To już trzecia wersja naszego popularnego projektu małego domu jednorodzinnego! Tym razem trochę inna bryła budynku, ponieważ z dachem dwuspadowym w projekcie Modestus III. Układ pomieszczeń pozostał prawie niezmieniony, jednakże na poddaszu został wygospodarowany duży strych. Jeśli podobały wam się poprzednie wersje projektu, ale pragniecie bardziej prostej formy dachu, ta wersja powinna Was zainteresować!


Na koniec roku kolejny nowy projekt! Dziś jest to projekt parterowego domu jednorodzinnego z garażem dla jednego samochodu, czyli Laceratus I G1. Dom posiada trzy przestronne pokoje, dużą otwartą przestrzeń dzienną z kuchnią, strefą wypoczynkową i jadalnią oraz wyjściem na taras. Jeśli bardziej do gustu przypadają Wam domy parterowe, powinniście zainteresować się tym projektem!


...więcej


KATALOG PROJEKTÓW

pobierz katalog

NASZA PRACOWNIA

Pracownia Projektowa Malachit

44-203 Rybnik
ul. Żorska 205

tel. 32 42 50 746
tel. 519 566 144
tel. 501 741 081
tel. 509 225 721
e-mail: sklep@malachit.pl

NIP: 642-202-97-62
REGON: 240251822

ING BANK ŚLĄSKI S.A.:
19 1050 1344 1000 0090 7417 3023