Domy
parterowe
Domy
z poddaszem
Domy
piętrowe
Domy w zabudowie
bliźniaczej
Budynki
usługowe
Garaże PROMOCJE! POBIERZ KATALOG
Jak powstaje projekt?
JAK POWSTAJE PROJEKT BUDYNKU W NASZEJ PRACOWNI? – CZYLI SPOSÓB PRACY I WSPÓŁPRACA Z INWESTOREM


ETAP I – Spotkanie w pracowni

Pierwsze spotkanie jest jednym z ważniejszych elementów procesu tworzenia i poznania preferencji inwestycyjnych Inwestora. Na spotkaniu rozmawiamy o potrzebach i wymaganiach klienta, jego planach inwestycyjnych i upodobaniach estetycznych. Doradzamy jakie kroki Inwestor musi poczynić, aby jego zamierzenie inwestycyjne mogło skutecznie i bezproblemowo się urzeczywistnić. Preferujemy spotkanie w pracowni, z racji możliwości przedstawienia rozwiązań projektowych, materiałowych czy technologicznych. Jednak na specjalne życzenie Inwestora spotkanie może się odbyć również na działce, w Jego domu lub w siedzibie Jego firmy. Każdy Inwestor różni się od innych. Posiada charakterystyczną dla siebie osobowość, wrażliwość, potrzeby i priorytety. Szanujemy to i każdego Inwestora traktujemy indywidualnie.


ETAP II - Praca nad projektem

Każdy projekt i zlecenie różnią się od siebie, tak jak różni są Inwestorzy. Wspólne dyskusje, wymiana myśli i opinii pozwala na dostosowane projektu do indywidualnych wymagań i potrzeb Inwestora.

A. KONCEPCJA PROJEKTOWA

Kolejnym etapem współpracy jest precyzyjne dostosowanie zebranych na spotkaniu informacji (programu użytkowego) do narzuconych warunków zabudowy, analiza otoczenia działki i jej lokalizacji, analiza możliwości przyłączenia działki i obiektu do mediów zewnętrznych, analiza stron świata, widoków oraz pochylenia działki. Przy analizowaniu zebranych informacji powstaje wiele drobnych szkiców elewacji, rzutów, zagospodarowania działki, które prowadzą architekta do budowy odpowiedniej formy i funkcji budynku.


Rys. 1 Wybrane szkice budynku.Rys. 2 Wybrane analizy terenowe działki.

W wyniku zebranych analiz i szkiców, powstaje pierwsza koncepcja obiektu prezentowana klientowi w postaci rzutów, przekroi i wstępnych wizualizacji. Projektując musimy brać pod uwagę nie tylko życzenia Inwestora. Projekt musi być także zgodny z zasadami wiedzy technicznej, z przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi, dostosowany do wymogów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pism i decyzji administracyjnych.


Rys. 3 Rzut funkcjonalny budynku - parter


Rys. 4 Makieta 3D

W miarę postępu prac projektowych, spotykamy się z Inwestorem, by podzielić się  z Nim efektami naszej twórczej pracy. Podczas takich spotkań, konsultacji i prezentacji, słuchamy, analizujemy, wymieniamy uwagi, uszczegóławiamy koncepcję, dyskutujemy, zastanawiamy się nad  najlepszymi rozwiązaniami pod względem estetycznym, funkcjonalnym, ergonomicznym, eksploatacyjnym i ekonomicznym. 


Rys. 5 Kolorystyka elewacji

Bierzemy pod uwagę każdą sugestię Inwestora. Jest to dla nas inspirujące, a w końcowym efekcie wspólnych prac projektowych, pozwoli stworzyć budynek  zgodny z wymaganiami i oczekiwaniami Inwestora.

Zależy nam na tworzeniu architektury jak najwyższej jakości, zarówno pod względem użytkowym jak i  estetycznym.  Projektowanie to nasza pasja. Jesteśmy otwarci na nowe rozwiązania. Do projektowania używamy najnowszych, licencjonowanych profesjonalnych programów komputerowych takich jak: AutoCAD oraz programu do modelowania 3D – SketchUp 8 i renderingów – V-Ray.


Rys. 6 Wizualizacja

Etap koncepcyjny trwa do momentu, kiedy zarówno Inwestor jak i my jesteśmy w 100% zadowoleni z efektu naszej pracy, a powstałe w ten sposób założenia projektowe są satysfakcjonujące dla obu stron. Inwestor pisemnie akceptuje i zatwierdza koncepcję. Wtedy przystępujemy do następnego etapu projektu – projektu budowlanego.

B. PROJEKT BUDOWLANY

Po zaakceptowaniu przez Inwestora koncepcji projektowej następuje wykonanie projektu budowlanego. Uszczegóławiamy i wymiarujemy wcześniej opracowane rozwiązania projektowe. Jeśli jest to opracowanie wielobranżowe, trwają prace nad wykonaniem projektów poszczególnych branż: projekty konstrukcji, projekty instalacji sanitarnych i elektrycznych. Koordynujemy projekty branżowe, uzgadniamy projekty z rzeczoznawcami ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, higieniczno-sanitarnych i przeciwpożarowych, gdy jest to wymagane przepisami prawa budowlanego. Następnie drukujemy i składamy projekt budowlany w pięciu egzemplarzach (cztery dla Inwestora i jeden dodatkowy, archiwalny dla Pracowni). Inwestor samodzielnie, bądź też za naszym pośrednictwem, jeśli mamy stosowne pełnomocnictwa,  składa projekt we właściwym urzędzie, by uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę.


Rys. 7 Rzut budowlany - parter

C. FORMALNOŚCI ADMINISTRACYJNE, POZWOLENIE NA BUDOWĘ

Na życzenie Inwestora wykonujemy usługę pozyskiwania decyzji administracyjnych. W  imieniu Inwestora, po uzyskaniu od niego stosownych pełnomocnictw, występujemy  do instytucji i urzędów w celu uzyskania warunków technicznych, opinii, uzgodnień i decyzji  niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.


ETAP III - Realizacja inwestycji, kontakt z Inwestorem.

W chwili przystąpienia do realizacji obiektu, na życzenie Inwestora pomagamy w wyborze firm wykonawczych czy handlowych, analizując przedstawione Inwestorowi oferty i weryfikując je. Na prośbę Inwestora prowadzimy nadzór autorski, realizujemy projekty wnętrz, projekty zagospodarowania terenu i otoczenia, projekty ogrodzeń i ogrodów. Na zlecenie Inwestora podejmujemy się funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprawujemy nadzór od momentu zgłoszenia rozpoczęcia budowy do czasu uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Satysfakcja i zadowolenie Inwestora są dla nas najważniejsze, dlatego wzajemne zrozumienie oraz bardzo dobra komunikacja pomiędzy nami a Inwestorem jest elementem kluczowym podczas całego procesu budowlanego.

Zapoznaj się z REGULAMINEM oraz z informacjami:
Poradnik inwestora, krok po kroku, poprowadzi Cię od zakupu działki do zamieszkania w nowym, wymarzonym domu. Jeśli chcesz poznać sposób pracy i powstawania projektów indywidualnych w naszej pracowni, zapraszamy do zapoznania się z tajnikami naszego działania. Gwarantujemy możliwość wymiany lub zwrotu projektów i innych Towarów zakupionych w naszym sklepie nawet do 360 dni.* Projekt na naszej stronie www. projektymalachit.pl możesz wybrać korzystając z wyszukiwarki projektów, przeglądając projekty na stronie, dzwoniąc do nas pod numer telefonu 519 566 144 lub odwiedzając nas osobiście. Projekt lub inny towar możesz zamówić*: przez stronę www, wysyłając e-maila lub wysyłając list wypełniając odpowiednio FORMULARZ ZAMÓWIENIA lub przesyłając zamówienie na adres e-mail: sklep@malachit.pl lub wysyłając zamówienie na adres pocztowy: 44-203 Rybnik, ul.Żorska 205. Zamówienia projektów i innych towarów dostępnych na dzień składania zamówienia, są realizowane w terminie do 5 dni roboczych. Termin realizacji zamówień indywidualnych, usług lub projektów "W przygotowaniu" podajemy po uzgodnieniu szczegółów. Każdy gotowy projekt przeznaczony do wielokrotnego zastosowania, może być zastosowany jako projekt architektoniczno-budowlany, po dokonaniu jego adaptacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa budowlanego. Zmiany możesz wykonać w każdym naszym projekcie! Dla uproszczenia procedury związanej z prawami autorskimi, na życzenie wysyłamy bezpłatną zgodę na wprowadzenie zmian w naszym projekcie. Możemy dla Ciebie wykonać zmiany w wybranym na naszej stronie projekcie! Możemy wykonać dla Ciebie, na indywidualne zamówienie, adaptację zakupionego u nas projektu gotowego. Zakupując u nas dokumentację projektową budynku otrzymujesz od nas dodatkowy pakiet korzyści*:
- Wsparcie techniczne, pomoc i gwarancję,
- Darmową przesyłkę,
- Pomoc w wyborze firmy budowlanej,
- Organizowane przez Sklep Malachit Promocje,
- Na życzenie, według indywidualnego zamówienia, wprowadzamy zmiany w projekcie,
- Na życzenie wysyłamy bezpłatną zgodę na wprowadzenie zmian w projekcie,
- Praktyczny box na dokumentację gratis,
- Dodatkowy upominek na start.

* Obowiązują warunki Regulaminu sklepu internetowego MALACHIT